LEVEL2 nova sezona

Praznici su nam došli kraju. Još malo pa ćemo imati gotov program te će krenuti prijave. Bez brige aktivnosti neće početi odmah s početkom nastave. Želimo da se prvo malo priviknete na školu, da se definiraju rasporedi sati i da se uhodate u školsku rutinu. Pripremite...