Čini mi se da su se dobro zabavile, najviše u igri robotima.