Ova “škola” nudi ono što kronično nedostaje konvencionalnom školstvu; djeca sličnih interesa imaju prilike učiti o temama koje ih intrigiraju, a ne obrađuju se dovoljno u školi.