Sudjelovanje na radionicama organiziranim udrugom SURLA dalo mom djetetu temelj i pravac što će biti u životu! Jako sam zahvalna organizatorima! Sigurna da je sve što radite vrlo važno za mlađu generaciju.