Bilo im je odlično unatoč tome što ih je mama na silu prijavila. ?