A02 – Crtanje i slikanje

Ciljana skupina: od 4 do 100 godina Likovna edukacija; učenje crtanja i slikanja po promatranju i imaginaciji. Poticanje mašte i razvijanje kreativnog stvaralaštva. Znaš li da tvoje oči, mozak, ruka i srce u suradnji mogu prizvesti umjetničko djelo? Nauči se...

A05 – SURLA WORKSHOP – micro:bit

Ciljana skupina: 1. razred osnovne škole do 4. razreda srednje škole. Mogu doći i odrasli. Učenje o elektronima, komponentama, sklopovima i računalima. Inžinjerski pristup i praksa. Elektronika, računala i micro:bit Nastavak SURLA WORKSHOP – micro:bit radionica....

A23 – Osnove Office Alata

Ciljana skupina: svi koji znaju čitati i pisati. Kako i za koje sve namjene iskoristiti klasične “Office” alate, mnogima poznate kao “Word”, “Excel”? Koristeći ne samo klasične alate, već i ostale male praktične aplikacije, naučiti...

A24 / A25 – Osnove primjene računala

Ciljana skupina: svi koji znaju čitati i pisati. Kako efikasno primjeniti računalo, računalnu opremu i razne dostupne servise Iako živimo u dobu računala, dio populacije spada pod digitalne urođenike, velika većina slabo se zna koristiti računalima i zbog toga su...

A06 – Forum teatar

Ciljana skupina: Obrazovni djelatnici i djelatnici u vrtićima. Uspostavljanje svih vrsta društvenih dijaloga. Drugim imenom – kazalište potlačenih. Interaktivno kazalište. Forum teatar ili kazalište potlačenih jedna je od kreativnijih metoda za aktivno uključivanje...