A19 – Mala školica

,

Ciljana skupina: djeca u godini prije polaska u školu, osobito za djecu koja su dobila odgodu polaska u školu. (5 – 7 godina)

Priprema za školu

Radit će se na ključnim vještinama potrebnim za polazak u školu kako bi kod djece potaknuli unutarnju motivacija za radoznalošću, učenjem i istraživanjem.

Cilj radionica: Priprema za školu

Svako dijete će uz aktivnosti na radionicama biti testirano u siječnju i svibnju. Svi roditelji će dobiti informaciju o spremnosti za školu i na kojim vještinama još treba posebno raditi. Također, svaki roditelj će dobiti primjere igara i aktivnosti koje mogu provesti kod kuće s djecom. Polazak u školu jedan je od najvažnijih događaja u životu djeteta. Uz pozitivno uzbuđenje, polazak u školu predstavlja stresno razdoblje u kojem se djetetu mijenjaju navike. Jedna od najbitnijih karakteristika djetetove spremnosti za školu je pozitivna slika o sebi i socioemocionalna spremnost predškolaraca. Glavni cilj je osnaživanje djece, njihovog samopouzdanja i poticanje pozitivne slike o sebi. U malim skupina će se poticati iskazivanje vlastitog mišljenja, samostalnost u odlučivanju i suradnja među vršnjacima.

Trajanje: 90 min / 1x tjedno / 17 termina
Termin: srijeda, 17:30 – 19:00
Cijena:  250 kn / mjesečno
Lokacija: K.Purića 13, II kat (OŠ Nova škola)

Napomena: potrebno je imati pernicu s vlastitim priborom, crtančica, registrator i folije za registrator za praćenje napretka.

Voditeljica: Martina Župančić, mag.paed. et praesc.educ. Magistra pedagogije

 

Obrazac prijave →

Skills

Posted on

12. siječnja 2022.

Submit a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.