Za prijavu potrebno je ispuniti OBRAZAC. 

Škola života, 9.3.2020. / Radio Samobor – poslušajte sve o programu Male škole odmah na početku emisije.

 

Program Male škole usmjeren je na učenike viših razreda osnovne škole, s ciljem razvijanja
njihovih komunikacijskih kompetencija, a bazira se na dvama komunikacijskim područjima:
asertivnoj komunikaciji i nenasilnom rješavanju sukoba te govorništvu i prezentacijskim
vještinama.

Program su osmislili i izvode magistri fonetike te magistri komunikacijskih i informacijskih znanosti s položenom pedagoškom skupinom predmeta Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Zagrebu; magistri komunikologije s Hrvatskih studija i s Hrvatskog katoličkog sveučilišta te studenti završnih godina komunikologije s Hrvatskih studija i s Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Mala škola podijeljena je u 12 radnih tjedana koji se izvode izvan nastave te se u
svakome tjednu odrađuju dva uzastopna školska sata (90 minuta).

 

Sadržaj programa Male škole razgovora i govorništva za djecu i mlade 

  1. asertivna komunikacija i nenasilno rješavanje sukoba 
  2. prezentacijske vještine i javni nastup 

Obje su cjeline podijeljene na nekoliko nastavnih jedinica koje obuhvaćaju i teorijske i praktične elemente. 

 

Prva nastavna cjelina 

Izuzetno je važno najprije naučiti dobro slušati te kvalitetno procijeniti sadržaj tuđih riječi. Upravo je zato unutar prve cjeline zamišljeno obrađivati teme: govorni bonton, razgovor, aktivno slušanje i asertivno rješavanje sukoba. 

Na kraju prve cjeline predviđena je sveobuhvatna vježba čiji je cilj povezati sve dotad usvojene informacije. Ta je vježba otvoreni razgovor na učenicima aktualnu temu (princip sličan debati), u kojem će oni morati objasniti svoj stav te kontrirati suprotnim stavovima, držeći se pritom govornoga bontona, aktivnog slušanja te pravila asertivne komunikacije. S učenicima će se raspravljati o vježbi – o onome što im je bilo jednostavno ili teško; o onome što je bilo dobro i na čemu bi bilo dobro još poraditi, te će im se dati završni savjeti. Time i završava prva nastavna cjelina 

 

Druga nastavna cjelina 

Kada učenici savladaju slušanje, tada na red može doći i javno govorenje. Teme koje je predviđeno obrađivati u drugoj nastavnoj cjelini su: karakteristike javnoga govora, odlike dobre prezentacije, trema i strah od javnog nastupa te neverbalna komunikacija.

Na kraju druge cjeline također je predviđena sveobuhvatna vježba, a to je završni javni nastup pred ostalim učenicima, roditeljima i učiteljima. Ideja je tog nastupa održati informirajući govor, odnosno prezentaciju na temu koju učenici sami odaberu. Za taj će se nastup pripremati posljednjih nekoliko sati Male škole, a nakon nastupa dodijelit će im se i diplome te će biti upriličeno zajedničko druženje. 

Za kraj, cilj je Male škole unaprijediti razgovorne i prezentacijske vještine učenika, ali prvenstveno je cilj međusobno ih povezati i zbližiti te naučiti da je dobra komunikacija glavni saveznik u kvalitetnim međuljudskim odnosima. 

 

OBRAZAC PRIJAVE

#34SAD! #POKRENIMO_SE!

FACEBOOK

Govornička Akademija Demosten