Zahvaljujući donacijama članova udruge, 10.10.2017 isporučeno je 700 kg  mandarina učenicima  OŠ Samobor.