A01 – Anti-stresne vježbe

Ciljana skupina:  djeca i mladi (od 11 do14 godina / od 14 do 17 godina) Vježbe za samostalno upravljanje stresnim reakcijama tijela, emocija i uma. Anti-stresnu edukaciju i vježbe mogu polaziti svi ljudi koje osjete da su pod akutnim ili kroničnim stresom i da im je...

A18 – Mala škola razgovora i govorništva za djecu i mlade

Ciljana skupina: osnovnoškolci od 5. do 8. razreda. Mala škola govorništva za djecu i mlade želi ponuditi mogućnost dodatnog obrazovanja i proširivanja znanja djeci i mladima o komunikaciji i retorici. Djeci će se kroz interaktivna predavanja i radionice pružiti...

A06 – Forum teatar

Ciljana skupina: Obrazovni djelatnici i djelatnici u vrtićima. Uspostavljanje svih vrsta društvenih dijaloga. Drugim imenom – kazalište potlačenih. Interaktivno kazalište. Forum teatar ili kazalište potlačenih jedna je od kreativnijih metoda za aktivno uključivanje...

A26 – Psihosocijalne radionice za osnovnoškolce

Ciljana skupina: učenici nižih razreda osnovne škole, od 7 godina do 10 godina. Misli, osjećaj, mijenjaj U današnjem obrazovnom sustavu poseban naglasak se stavlja na usvajanje kognitivnih vještina, no za pravilan razvoj djece nužno je razviti i uvježbati određene...