A02 – Crtanje i slikanje

Ciljana skupina: od 4 do 100 godina Likovna edukacija; učenje crtanja i slikanja po promatranju i imaginaciji. Poticanje mašte i razvijanje kreativnog stvaralaštva. Znaš li da tvoje oči, mozak, ruka i srce u suradnji mogu prizvesti umjetničko djelo? Nauči se...

A19 – Mala školica

Ciljana skupina: djeca u godini prije polaska u školu, osobito za djecu koja su dobila odgodu polaska u školu. (5 – 7 godina) Priprema za školu Radit će se na ključnim vještinama potrebnim za polazak u školu kako bi kod djece potaknuli unutarnju motivacija za...

A17 – Mala škola astronomije

Ciljana skupina: djeca od 5 do 15 godina (formirat će se skupine u ovisnosti o broju i uzrastu prijavljenih) Astronomija za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi Aktivnosti će se izvoditi u obliku predavanja, radionica i opažačkih promatranja. Polaznici će razvijati...