A02 – Crtanje i slikanje

Ciljana skupina: od 4 do 100 godina Likovna edukacija; učenje crtanja i slikanja po promatranju i imaginaciji. Poticanje mašte i razvijanje kreativnog stvaralaštva. Znaš li da tvoje oči, mozak, ruka i srce u suradnji mogu prizvesti umjetničko djelo? Nauči se...

A16 – Programski jezik LOGO

Ciljana skupina: osnovnoškolci 1.-6. razred Učimo LOGO s kornjačicom Uvod i programiranje u programskom jeziku LOGO. Jednostavan i vizualan programski jezik koji osim programerskog razmišljanja razvija i matematičke vještine, posebice u području geometrije. Lagan i...

A09 – IRIM – Generation NOW

Ciljana skupina: Od 1. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole. Internet of Things tehnologije za osnovne i srednje škole, udruge, knjižnice i druge edukacijske ustanove! Institut za razvoj i inovativnost mladih u suradnji s Hrvatskim Telekomom, uz podršku...

A08 – IRIM – Croatian Makers Liga

Ciljana skupina: Osnovna škola, Grupa 1. do 5. razredi / Grupa 6. do 8. razredi Croatian Makers liga je dio projekta Croatian Makers koji je 2014. godine pokrenuo Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM). Natjecanje je podijeljeno u dvije kategorije: 1.-5. i...

A23 – Osnove Office Alata

Ciljana skupina: svi koji znaju čitati i pisati. Kako i za koje sve namjene iskoristiti klasične “Office” alate, mnogima poznate kao “Word”, “Excel”? Koristeći ne samo klasične alate, već i ostale male praktične aplikacije, naučiti...